Povpraševanje

Kaj moramo vedeti, ko začnemo s podpornim vsebinskim blogom?

15. 10. 2015 | Blog | Avtor: Romana Škerjanc

Vsebinski blog

Zakaj začeti z vsebinsko podpornim blogom?

Blog je oblika kot sama prešel iz ljubiteljskega okolja tudi v poslovno okolje. Vedno več podjetij ustvarja svoje bloge, ki so bodisi del uradne spletne strani ali pa kot samostojni del.

Podjetja so ugotovila, da je blog lahko odlično podporno orodje, namenjeno v trženjske namene. Iz tega spoznanja izhaja različica bloga, ki ga lahko poimenujemo blog vsebinskega trženja. Značilnost takega bloga je, da je vsebina na blogu oblikovana po načelih vsebinskega trženja, torej na naraven, oglaševalsko neagresiven način.

Vsebina na blogu mora biti kakovostna, relevantna in namenjena izobraževanju in posredovanju koristnih informacij ciljni publiki podjetja.

Lasten vsebinski blog je vedno bolj priljubljen med podjetji, ker:

  • objave vsebin ne zahtevajo najema in plačila prostora;
  • se z njim povečuje porabnikovo zavedanje in zaupanje v podjetje;
  • se z njim lahko do porabnikov posredujejo sporočila podjetja;
  • je povezan z optimizacijo spletne strani in vidnostjo v spletnih iskalnikih.

Kako se lotiti priprave takšnega bloga?

Ni dovolj samo, da kupite domeno, oblikujte stran in objavite vsebino, ki se vam zdi primerna. Uspešna postavitev bloga zahteva strukturno in vsebinsko načrtovanje. Vsebinski blog mora biti v prvi vrsti povezan z dejavnostjo podjetja, na podlagi katere se določi tematiko in ključne besede bloga. Prvo in najpomembnejše pravilo pri strukturnem in vsebinskem načrtovanju je, da naj vsaka stvar oz. element na blogu izhaja iz preverjanja ključnih besed. Na ta način boste lahko določili optimalno vsebino, poimenovanje kategorij in naslovov.

Preden začnete, razmislite, kako boste poimenovali blog in kategorije. Priporočamo, da to naredite tako, da najprej pripravite osnovni seznam ključnih besed. Osnovni seznam naj bo sestavljen iz osnovnih besed, ki jih povezujete z izbrano tematiko. Takšen seznam je osnova, ki pa jo morate nadgraditi. Pri pripravi obsežnejšega seznama ključnih besed si lahko pomagate s Keyword Plannerjem. Keyword Planner je brezplačni načrtovalnik ključnih besed, ki generira na podlagi osnovnih vpisanih ključnih besed nove predloge in njihove kombinacije. Na ta način lahko dobite zelo obsežen seznam ključnih besed za vaš blog. Keyword Planner je zelo koristno orodje, saj poleg predlogov ključnih besed poda podatke tudi o trendih ter dosegu oziroma povprečnem mesečnem iskanju za ključne besede. Za poimenovanje bloga in kategorij izberite med vsemi ključnimi besedami tiste, ki so relevantne, in glede na povprečno mesečno iskanje najvišje locirane.

Zakaj je ta način poimenovanja učinkovit? Zato ker imajo tako izbrana imena kategorij in bloga večjo verjetnost, da jih uporabnik vpiše v iskalnik. S tem pa ima vaš blog večjo verjetnost, da ga bo ta uporabnik tudi obiskal.

Ko imate blog in kategorije poimenovane ter obsežen seznam ključnih besed pripravljen, je čas, da razmislite o vsebinah, ki jih boste na blogu objavili. Vsaka kategorija mora biti na začetku zapolnjena z vsebino, ki bo pritegnila porabnika k branju. Priporočamo, da ima pred predstavitvijo bloga javnosti vsaka kategorija vsaj pet objavljenih vsebin. Tematiko teh vsebin določite na podlagi seznama ključnih besed, ki ste ga predhodno že pripravili. Za določeno tematiko določite nekaj povezanih ključnih besed iz seznama. Pri tem upoštevajte povprečno mesečno iskanje ključnih besed in izberite le tiste, ki so visoko locirane. Pred odločitvijo, da boste za posamezne ključne besede pripravili vsebine, ključne besede preverite še v orodju Google Trends. Google Trends je brezplačno orodje za napovedovanje trendov, s katerim lahko preverite kakšen je trend za ključne besede oziroma ali se in kdaj se v določenem časovnem obdobju ključna beseda išče.

Zakaj je to tako pomembno? Pomembno je zato, da boste lahko pripravili aktualno vsebino, primerno glede na čas, v katerem bo vsebina predstavljena obiskovalcu bloga.

Na podlagi rezultatov, ki ste jih s tovrstnim raziskovanjem pridobili, pripravite vsebino za na blog, ki naj bo v obliki članka ali videa. Način in postopek priprave vsebin ohranjajte tudi v nadalje, ne samo pri vzpostavitvi bloga. Pri pripravi vsebin izbrane in preverjene ključne besede vključite v vsebino, obenem pa pazite, da z njimi ne pretiravate. Poleg tega pa pri pripravi vsebin ne pozabite slediti načelom vsebinskega trženja. Na ta način boste pripravili blog, ki bo aktualen, obiskan in bo vam prinašal optimizacijsko, porabniku pa informacijsko-izobraževalno vrednost.

Ne pozabite na merjenje rezultatov

Po predstavitvi bloga javnosti ne pozabite meriti rezultatov učinkovitosti vsebin in obiskanosti bloga. Prav tako pa redno spremljajte organsko vidljivost bloga in vaše spletne strani, ki je neposredno povezana z blogom.