Povpraševanje

Uvod v Google Analytics

18. 6. 2015 | Blog | Avtor: Tomi Krpan

Google Analytics

Vsak, ki postavi spletno stran, pa naj bo to predstavitvena stran, spletna trgovina ali kaj drugega, si seveda želi čim višji obisk na strani in biti kar najvišje med zadetki spletnih iskalnikov. Poleg optimizacije same spletne strani (SEO), je za dobro delovanje izjemno pomemben tudi dober pregled nad dogajanjem na spletni strani (obiski, uporabniki, ogledi …), ki vam omogoča informirano odločanje o izboljšavah in pregled nad obnašanjem obiskovalcev. Za vse to vam je na voljo odlično brezplačno analitično orodje Google Analytics (v nadaljevanju: GA).

O GA

GA je brezplačno spletno analitično orodje, ki vam omogoča spremljanje statistik, kot so npr. prodaja, konverzije in zadani cilji, zagotavlja pa vam tudi hitre in sveže vpoglede v obnašanje uporabnikov na določenem spletnem mestu. Prav tako vam ponuja pregled nad tem, kako so do vaše spletne strani uporabniki prispeli in kako jih lahko prepričate, da se bodo še vrnili. Kako je videti osnovni pregled statistik, je vidno na sliki.

Google Analytics

Zadetki (Hits)

Zadetki so osnovni podatki o dogajanju na spletni strani, ki se pošiljajo na zbirni strežnik analitičnega orodja, v našem primeru je to GA. Med zadetke štejemo:

  • Oglede strani
  • Dogodke (klik gumba ali povezave …)
  • Transakcije (nakupi)
  • Zadetki družbenih omrežij (klik na gumb Like, Retweet …)

Zadetki vseh vrst se pošljejo v GA s pomočjo posebnega piškotka, ki ga je treba vstaviti v HTML kodo, na vsaki spletni strani, ki ji želimo slediti.

Za začetek si podrobneje poglejmo prvi dve statistiki, in sicer Seje (Sessions) ter Uporabnike (Users).

Seja (Session)

Seja je časovno obdobje, v katerem je uporabnik aktiven na vaši spletni strani ali aplikaciji. V sejo se štejejo vsi ogledi strani, dogodki, družbene interakcije in nakupi.  Vsak uporabnik pa lahko začne več sej. Za lažjo obrazložitev bi si sejo lahko predstavljali kot množico dogodkov (akcij), ki jih uporabnik naredi na vaši spletni strani. Če uporabnik na spletni strani ni aktiven več kot 30 min, se seja samodejno zaključi. Nova seja se začne takoj, ko uporabnik ponovno postane aktiven (odpre podstran, klikne na gumb …). Seja se začne, ko pride uporabnik na vašo spletno stran prek spletnega iskalnika, spletnega oglasa ali druge spletne strani. Če uporabnik odide iz spletne strani in pride nazaj prek drugega oglasa ali strani, se prične nova seja. Če so na vaši spletni strani tudi video posnetki, daljši od 30 minut, je priporočljivo podaljšati trajanje seje.

Uporabniki (Users)

Google za uporabnike šteje vse tiste obiskovalce spletne strani, ki so začeli vsaj eno sejo. V statistiki Uporabniki so vključeni tako novi uporabniki kot tudi tisti, ki so na spletni strani že bili. Vsakokrat, ko nov uporabnik pride na spletno stran, se zanj ustvari oznaka, ki ostane, dokler ne poteče ali jo izbrišete. Oznaka se pošlje GA vsakokrat, ko je zadetek iz spletnega brskalnika poslan v analizo in tako GA ve, kateremu uporabniku pripisati določeno sejo. Odnose med uporabniki, sejami in zadetki lahko ponazorimo s preprosto piramido.

Google Analytics users