Povpraševanje

Sožitno oglaševanje v mreži Outbrain

Naročnik: Turizem Ljubljana (Visit Ljubljana)

Namen kampanje je bil povečanje prepoznavnosti Ljubljane in regije Osrednja Slovenija kot turistične destinacije na tujih ciljnih trgih s pomočjo zakupljenih oglasnih vsebin na relevantnih portalih in spletnih medijih. V okviru projekta smo ciljali ljudi iz različnih evropskih držav. Kreative oglasov so bile sestavljene glede na različne persone (npr. urbani potrošnik in družabni foodie), oglasi so se prikazovali v treh državah. Naša glavna opazovana metrika je bila realizirano število klikov in kakovost obiska (stopnja odboja in trajanje seje). Pri sami optimizaciji kampanje smo uporabili različne pristope, med tistimi, ki so doprinesli k najboljšim rezultatom, je tudi zaporedje zgodb oz. story sequencing.

Rezultati

Primer dobre prakse Visit Ljubljana (Turizem Ljubljana)

Storitve

  • Kreativna zasnova.
  • Sožitno (nativno) oglaševanje Outbrain.
  • Ponovno trženje (Remarketing).
  • Zaporedje zgodb (Story Sequencing).