Kako povečati prepoznavnost blagovne znamke s pomočjo URL-skrajševalnikov?

V vsakem podjetju se pri spletnih trženjskih kampanjah uporablja kode za sledenje (ang. Link tracking), kot so UTM-koda, Geminus ipd. Kodo za sledenje se vstavlja v mailinge, PR-članke, oglase in objave na družbenih ter iskalnih omrežjih ipd.

w3b l4b

Koda za sledenje je namenjena spremljanju, iz kje prihajajo kliki, natančnemu merjenju in spremljanju statistike kampanje, predvsem pa vrednotenju investicije v izbrano oglaševanje. Koda za sledenje je običajno zelo dolg zapis, katerega struktura se lahko podre zaradi klikanja in deljenja povezav s strani uporabnikov. Slabost tega so lahko izgubljeni oziroma manjkajoči podatki. Kode za sledenje se zato vedno krajša v t.i. URL-skrajševalnikih (ang. URL shortener). Najbolj znan skrajševalnik, ki se v podjetjih v Sloveniji pogosto uporablja, je skrajševalnik Bitly, ki tudi omogoča merjenje in spremljanje rezultatov povezav.

V povezavi (ang. Link), ki se jo dobi v procesu skrajševanja, je skrita koda za sledenje, ki se jo v taki obliki objavi v člankih in oglasih. Skrajšane povezave s kodo za sledenje vodijo porabnike na izbrano pristajalno stran in na ta način se lahko merijo obisk in kliki na pristajalni strani. Skrajšane povezave imajo danes lahko še eno novo vlogo, in sicer povečevanje prepoznavnosti blagovne znamke. Skrajšane povezave so lahko dobro orodje, način za promocijo in povečanje prepoznavnosti blagovne znamke. Če samo pomislimo, koliko povezav na dan se ustvari na spletu! In če bi te povezave lahko prešteli in jih izkoristili v namen promocije blagovne znamke, bi bil ves potencial spletnega oglaševanja izkoriščen.

Kako se lahko URL-skrajševalnik uporablja pri prepoznavnosti blagovne znamke?

Zapis običajne daljše ali skrajšane povezave je po navadi sestavljen iz določene besedne zveze ter naključnih kombinacij črk, znakov in številk. Tovrstni zapis v očeh porabnikov ni toliko verodostojen in zaupanja vreden, saj so tovrstni zapisi mnogokrat uporabljeni v zle namene in za zakrivanje identitete. Običajna skrajšana povezava namreč ne pove, kdo je povezavo ustvaril in kam pelje.

Večja stopnja zaupanja v povezavo in prepoznavnost blagovne znamke se torej lahko poveča s kreativnim zakupom domene in z uporabo slednja v URL-skrajševalnikih. Skrajšani URL-naslovi z domeno blagovne znamke imajo višjo stopnjo zaupanja in so lahko zelo lepo oblikovani in narejeni tudi po meri. Primer kreativne in lepo oblikovane povezave narejene po meri je prikazan spodaj:

Povezava:

www.w3b.si/google-partner-agencija.html

Koda za sledenje:

www.w3b.si/google-partner-agencija.html?utm_source=studija_primera&utm_medium=clanek&utm_campaign=w3b

Koda za sledenje, skrajšana v URL-skrajševalniku:

bit.ly/2wuN1Ap

Koda, skrajšana v URL-skrajševalniku, z uporabljeno domeno:

w3b.link/1wxhAhN

Koda, skrajšana v URL-skrajševalniku, z uporabljeno domeno, urejeno po meri:

w3b.link/GooglePartnersClanek

Študija primera na blagovni znamki W3B

Agencija za digitalni marketing W3B je pripravila študijo primera, ki smo jo poimenovali Link Branding, in je bila izvedena na lastni blagovni znamki W3B. Za študijo primera smo uporabili URL-skrajševalnik Bitly in tako ustvarili t.i. W3Bly. W3Blyje smo uporabili za promocijo blagovne znamke in jih vstavljali v različne lastne objave, tudi na naših nišnih portalih W3B.media.

Namen in cilji študije so:

  • prikazati novo in inovativno možnost mikrooglaševanja,
  • narediti test za novo obliko oglaševanja ter
  • prikazati potencial in vidnost blagovne znamke pri tovrstnih objavah.

Prednosti uporabe domene v URL-skrajševalnikih:

  • brezplačno oglaševanje (plačljiva je le cena letne registracije domene),
  • večja stopnja zaupanja v povezave (višji CTR),
  • izpostavljena blagovna znamka pri povezavah, ki so vidne,
  • povezave so uporabniku bolj prijazne,
  • lepši izgled skrajšane povezave,
  • neposredno iskanje domene v iskalnikih ter
  • dodatna možnost merjenja in spremljanja rezultatov prometa.

Rezultati in ugotovitve

V študiji nas je zanimalo, koliko povezav bomo ustvarili v določenem časovnem obdobju in koliko klikov bo prišlo s tega naslova. Študija zajema podatke malo manj kot enega meseca. S spremljanjem podatkov smo pričeli 9. novembra 2014 in zaključili 7. decembra 2014, tako da zajema 29 dni. V tem obdobju je bilo z naše strani namensko ustvarjenih 239 relevantnih povezav W3Bly [Graf 1]. Študija zajema različne povezave z različnih spletnih mest. Povezave so bile vstavljene v različne maile, oglase in članke in se niso navezovale na spletno stran agencije W3B. Število klikov na povezave v tem obdobju je bilo 4.248 [Graf 2]. Največ klikov uporabnikov je prišlo iz družbenega omrežja Facebook, sledi pa mu mailing [Graf 3].

Z vsakim klikom je oseba, ki je kliknila na povezavo, videla tudi našo blagovno znamko, saj je bilo njeno ime zapisano v sami povezavi.

V študiji nas je predvsem zanimalo, koliko uporabnikov bo na ta način posredno prišlo na našo spletno stran W3B, z neposrednim vpisom domene w3b.link v iskalnik. Domena je bila v namen raziskave uporabljena samo pri povezavah W3Bly. Uporabniki so po tem, ko so videli naše povezave na različnih mestih, ustvarili 22 neposrednih klikov na spletno stran W3B, in sicer z vpisom domene direktno v brskalnik.

Glede na testno raziskavo in pridobljene dobre rezultate, ki smo jih dobili v sicer dokaj kratkem času, lahko ocenimo, da ima Link Branding dober potencial.

Priloga k študiji: Statistika

Graf 1 prikazuje število ustvarjenih povezav in njihovo razporeditev skozi celotno obdobje.

graf 1 bitly

 

Graf 2 prikazuje število klikov in njihovo razporeditev skozi celotno obdobje.

graf 2 bitly

Graf 3 prikazuje napotitve s strani, na katerih so uporabniki kliknili in prišli na pristajalno stran.

graf 3 bitly

Izvedba: W3B
Študijo je pripravila Romana Škerjanc

W3B, d.o.o., Hribarjevo nabrežje 13, 1000 Ljubljana, Slovenija (EU). W3B info@w3b.si W3B (01) 292 73 37 W3B Zemljevid
© 2007 - 2018 W3B, d.o.o., vse pravice pridržane. W3B je registrirana blagovna znamka.